۱۳۹۳-۰۹-۰۹

مثل ِ پرنده‌ای که وحشت از ارتفاع دارد


مثل گنجشکی که
قفسش سقف ندارد، اما...
سال‌هاست از یادش
رسمِ پرواز فراموش شده،
زندگی یادم نیست.

وحشت از بال کشیدن دارم،
وحشت از مرگ، ولی...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر