۱۳۹۳-۱۰-۱۵

دچار ِ تو


«دچار»؛ چقدر جای این کلمه در قاموس ِ عاشقانگی‌هامون خالیه.

 + چه نسبتی با ایشون دارین؟
 - دچارشم.

 پ‌ن: دچار ِ بی‌چاره حتا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر