2015-01-25

بهانه‌های عاشقی


رژ قرمز بزن
و برو میان شکوفه‌های انار پنهان شو
من هم
چشم‌هایم را باز می‌کنم وُ
برایِ پیدا کردنِ تو
تمامِ شکوفه‌های باغ را می‌بوسم!

• رحمان نقی‌زاده گرمی