۱۳۹۳-۱۲-۰۶

هزار زمستان ِ تنهاییکدام بهار را به‌انتظار نشسته‌ای
که نمی‌آیی؟

هزار زمستان را
به امیدِ این‌که باز برگردی
بهار کرده‌ام وُ...
هنوز نیستی.

پس بگو
کجایِ تقویم را
چشم به‌راهِ آمدن‌ات بایستم؟

کدام بهار
موسمِ بازگشتنِ توست؟

• رحمان نقی‌زاده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر