2015-03-04

دست‌هایم را بگیر؛ تنهایی‌ ام یخ کرده استهمیشه که نباید زمستان باشد
گاهی باید
بی‌بهانه دست‌های هم را گرفت. 

• رحمان نقی‌زاده