۱۳۹۴-۰۱-۲۱

و اما بوسه


مرا به او ببوسانید؛ شخصن مرا نمی‌بوسد.
*
عنوان ِ مقاله:
«راهکارهای افزایش جهانی نرخ ِ بوس»
*
همایش ِ «برون‌رفت از پوسیدگی و تجلی دیگرباره‌ی ِ بوسیدگی در مقیاس ِ منطقه‌ای»