۱۳۹۴-۰۲-۱۰

نداشتی؟؟


تمام ِ دخترها، باید شعری داشته باشند
که برای‌شان نوشته شده؛
حتی اگر مجبور شویم، این دنیای لعنتی را
برای این‌کار، سروُته کنیم.

• ریچارد براتیگان

پ‌ن: برای ِ خاطر ِ پرستوها { http://www.1-g.org/2014/11/blog-post_15.html }