۱۳۹۴-۰۳-۱۹

چه تنهاست: گرگی که دچار ِ چشمان ِ تو باشد


+ چرا گرفته دلت؟ مثل آن‌که تنهایی.
- چه‌قدر هم تنها.
+ خیال می‌کنم،
دچار ِ آن رگ ِ پنهان رنگ‌ها هستی.
- دچار یعنی: عاشق.
و فکر کن که چه تنهاست
اگر که ماهی کوچک، دچار ِ آبی ِ دریای بی‌کران باشد.
+ چه فکر ِ نازک ِ غم‌ناکی...

• سهراب سپهری - مسافر

پ‌ن: پیش‌تر از «دچار» نوشته بودم: http://www.1-g.org/2015/01/blog-post.html
پ‌ن: از لحاظ نگارشی، کمی در این شعر ِ سهراب، دست برده‌ام!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر