۱۳۹۴-۰۴-۱۹

کال ناین‌وان‌وانمتنی آماده کرده بودم از «هراس از مرگ» که این‌روزها دامن‌گیرم شده، اما بعد پشیمان شدم. بعد دیدم اگر هیچ‌چیزی هم ننویسم، بیش‌تر اذیت می‌شوم؛ برای همین می‌نویسم: که ننوشتم! حالم خوش نیست و بیش‌تر از همیشه سایه‌ی مرگ را حس می‌کنم. کاش لااقل زمانش را می‌فهمیدم. البته که سریال House M.D هم در این میان بی‌تقصیر نیست!