۱۳۹۴-۰۴-۲۵

درس‌هایی برای نویسندگی


... به‌یک‌باره و به‌صورتی غیرمنتظره پی بردم که نوشتن چه قدرت ِ رهایی‌بخشی به آدم می‌دهد. نوشتن به آدم این قدرت را می‌دهد که وارد زمان‌هایی شوی که در زندگی واقعی دور از دسترس هستند، حتی ورود به ممنوع‌ترین مکان‌ها. فراتر از این، نوشتن این قدرت را به آدم می‌دهد که هر کسی را به مهمانی خود دعوت کنی.

روح پراگ: یک دوران ِ کودکی غیرمعمولی، ایوان کلیما، خشایار دیهیمی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر