۱۳۹۴-۰۵-۲۱

گاهی دلم تنگ می‌شود


آدم نادوست‌داشتنی‌ای شده‌ام. آن‌قدر که آدم‌ها، حتا تظاهر ِ به دوست‌داشتن‌اَم هم نمی‌کنند دی‌گر. و خوش‌حالم؛ که دوست داشتن ِ آن‌که - شاید - دوستم بدارد، حقیقی‌ست.