۱۳۹۴-۰۶-۰۲

آن‌جا که پای کلمات لنگ می‌زندپشت هر «من دارم می‌روم»ـی، یک «تو امّا کاش نگذاری» پنهان است.