۱۳۹۴-۰۸-۲۰

درس‌هایی برای زندگی


زن برای این‌که نشان دهد در سطحی قرار دارد که از همه‌‌ی چیزهای مبتذل و همه‌ی آدم‌های متوسطی که او تحقیرشان می‌کند، بسیار بالاتر است، باز هم مرد را وادار خواهد کرد که در مقابلش زانو بزند. مرد خود را محکوم خواهد کرد و خواهد گریست. این رفتارها باعث خواهد شد که زن باز با او بی‌رحم‌تر باشد. زن فریبش خواهد داد و به مرد نشان خواهد داد که نسبت به او وفادار نیست. آزارش خواهد داد. مرد در برابر این تحقیر مقاومت خواهد کرد، سخنان درشت به‌زبان خواهد آورد، حالت تهدیدکننده به‌خود خواهد گرفت و چیزی که به بیان در نمی‌آید با عمل قاطعانه نشان خواهد داد. گلدانی خواهد شکست، نعره و فریاد خواهد کشید و زن وانمود خواهد کرد که ترسیده است، او را متهم به تجاوز و کتک‌زدن خواهد کرد. مرد باز به‌زانو خواهد افتاد، بار دیگر خواهد گریست و آن‌گاه زن خواهد گذشت تا او با وی بخوابد و همه‌ی این‌ها هفته‌ها و ماه‌ها، سال‌ها و تا ابد ادامه خواهد یافت.

 آهستگی : میلان کوندراهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر