2015-11-29

اسمش زندگی‌ست


خُنُک آن قماربازی؛
که بباخت هرچه بودش
بنماند هیچش
الّا
هوس ِ قمار ِ دی‌گر...

• مولانا