۱۳۹۴-۰۹-۲۵

نااُمیدی رمانتیک


به‌قول خودش: «وقتی واقعا غمگینم، تنها چیزی که به من آرامش می‌بخشد عاشق شدن و مورد عشق قرارگرفتن است.»


• پروست چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند : آلن دو باتن