۱۳۹۴-۱۲-۰۸

مزرعه حیوانات


همیشه در چنین مواردی، نتیجه نوعی فراجبرانی به شکل تحجر است که به‌نوبه‌ی خود، هم‌چون سلاحی برای از بین بردن شعله‌ی لرزانِ مخالفت به‌کار گرفته می‌شود. عقیده‌ی آزاد خفه می‌شود و حکمِ اخلاقی نیز بی‌رحمانه سرکوب می‌گردد، تنها به این بهانه که هدف، وسیله را توجیه می‌کند، رهبر یا رئیس حزب به صورت نیمه خدا و فراسوی نیک و بد درمی‌آید و هوادارانش به القابی چون قهرمانان، شهیدان، حواریون و مبلغان مفتخر می‌شوند. فقط یک حقیقت وجود دارد و ورای آن هیچ حقیقتی نیست. این حقیقت، بی‌چون و چرا و منزه از دست‌بُرد و انتقاد است. هرکسی جز این بیندیشد، بدعت‌گذار است و، چنان که در تاریخ دیده‌ایم، به شیوه‌ها و ترفندهای نامطلوب تهدید می‌شود. تنها رهبر حزب، که قدرت سیاسی دارد، می‌تواند آموزه‌ی دولت را به گونه‌ای موثق تفسیر می‌کند، و او نیز طوری این کار را می‌کند که موافق رای اوست.


 ضمیر پنهان - کارل گوستاو یونگ - دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پور - نشر قطره

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر