۱۳۹۵-۰۱-۰۲

این بود ام‌سالِ مناز سال پیش بود که تصمیم گرفتم هر ماه، خلاصه‌ای از آن‌ماه برای خودم بنویسم، که فراموشم نشود. حالا خیلی راحت می‌توانم با چند کلیک، به اتفاقات 1394 نگاه کنم!

فروردین: { goo.gl/8wNZB0 }
اردی‌بهشت: نوبتِ کتاب‌هاست { goo.gl/Uy6xY5 }
خرداد: یک بازنده‌ی تمام‌عیار { goo.gl/bmeOKl }

تیر: و امّا باز کژبختی { goo.gl/Tfb1fm }

مرداد: این‌گونه که به مرگ نشسته‌ام { goo.gl/qhFILH }
شهریور: و امّا باز شهریور { goo.gl/59e5C3 }

مهر: باختن عادت ما بود { goo.gl/fP5KME }

آبان: تکرار وُ هی تکرار وُ هی تکرار { goo.gl/sCZS7C }
آذر: تکرار باید شد { goo.gl/kaAc68 }

دی: اندکی تغییر { goo.gl/bvsgkn }
بهمن: سکون، پس‌رفت، انجماد { goo.gl/L0emE9 }
اسفند: ناگهان چقدر زود دیر می‌شود { goo.gl/BuVww9 }


آن‌گاه که از او سوال گردد: سال نود وُ سه خود را چگونه گذراندی؟ { goo.gl/HQlaFN }