۱۳۹۴-۱۲-۱۴

وَ زنده‌گی ما را هر روز، به «مرگ» آزمون می‌کند


هر رها ساختنی در زنده‌گی،
به مرگ ِ کوچکی می‌ماند!

آمادگی برای
رها ساختن ِ بزرگ ِ واپسین!

برای مرگ ...


 فرشته‌یی در کنار توست - مارگوت بیکل - یغما گلرویی، ندا زندیه - دارینوش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر