۱۳۹۵-۰۱-۱۳

درس‌هایی برای نوشتن


رمان‌نویس باید مثل کودکان به چیزهایی باور داشته باشد، که عقل سلیم برای آن‌ها چندان ارزشی قائل نیست.


• سامرست موام