۱۳۹۵-۰۱-۲۳

درس‌هایی برای زندگی


بی‌رحمانه‌ترین دروغ‌ها، اغلب با سکوت گفته می‌شوند.


 رابرت لوئیس استیونسون