2016-04-17

من و حضرت مولانا


کرده‌اَم بختِ جوان را نامْ پیر
کو ز «غم» پیر است
نه از ایام،
پیر