۱۳۹۵-۰۱-۱۵

درس‌هایی برای زندگی


تنها مُردگان وَ ابلهان تغییر عقیده نمی‌دهند.

• جیمز راسل لوئل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر