۱۳۹۵-۰۱-۲۱

درس‌هایی برای زندگی


به ضعف‌های کوچک‌مان اعتراف می‌کنیم، تا مردم باورشان شود که ضعف‌های بزرگ نداریم.


 فرانسوا دوک دو لا روشفوکو