۱۳۹۵-۰۲-۲۹

وی در پاسخ به چرایی ِ تنهایی‌اَش افزود


ما نبودن‌مان از بودن‌مان قدرت‌مندتر است. آدم‌ها، بودن ما را احساس نمی‌کنند؛ وقتی که نباشیم، تازه جای خالی‌مان را درد می‌کشند. تازه آن‌جاست که «دیر شدن» را می‌فهمند. وقتی رابطه‌ای می‌شکند، همان ثانیه، دیر می‌شود و دیگر ارزش بازگشتن ندارد. همین. ما تنها می‌شویم، وَ اطراف‌مان پُر می‌شود از پشیمان‌های از گور برگشته، که دیگر نمی‌خواهیم‌شان.