۱۳۹۵-۰۶-۰۵

یک‌سال تهران‌مُرده‌گی


ماه خوبی نبود؛ به هیچ‌کاری نرسیدم. شرمنده‌گی از خود را احساس می‌کنم. کتاب‌های کمی خواندم: سال بلوا از عباس معروفی، گذار روزگار از رومن گاری، و مبانی دستور زبان آذربایجانی. فیلم‌های ایرانی کمی هم دیدم: ملکه، سربه‌مهر، مستانه، سه‌نفر روی خط، هیلانه. فیلم‌های خارجی هم این‌ها را دیدم:
We Bought A Zoo - Avengers Grimm - InsideOut
این سریال‌ها را هم دیدم: Terminator; The Sara Connor Chronicle ، دو فصل True Detective را دیدم و فصل دوم را نپسندیدم، ولی فصل اول عالی بود. فصل نهم بیگ‌بنگ تئوری را دیدم. فصل اول Friends را دوباره دیدم!
اتفاق مهم؟ فقط این‌که مجموعه‌داستانم را به نشر موغام تبریز سپردم و منتظر نتیجه هستم.

این مرداد، شاید یکی از بدترین ماه‌ها عمرم بود.