2016-10-06

درس‌هایی برای زندگی


زندگی چیزی است که برایت اتفاق می‌افتد، وقتی داری برای چیز دیگری برنامه می‌ریزی.


 خواب خوب بهشت - سام شپارد