۱۳۹۵-۱۰-۱۱

درس‌هایی برای نوشتن


طی شب‌های بلند بی‌قراری و روزهای پر از ملال و دلتنگی، مگسی دور سرم وزوز می‌کند: «نوشتن ارزش دارد؟» در میان خداحافظی‌ها و جنایت‌ها، آیا کلمه‌ها خواهند ماند؟ آیا این حرفه، که انسان خود برگزیده یا برای او گزیده شده است، اهمیت و معنایی هم دارد؟


 در دفاع از کلمه - ادواردو گالیانو
 به‌نقل از کتاب جمعه، شماره 11 - ویژه‌نامه شیلی - 19 مهرماه 1358

۱۳۹۵-۱۰-۱۰

درس‌هایی برای نوشتن


«انسان برای آن می‌نویسد که مرگ را بفریبد و اشباحی را که انسان را در درونش دنبال می‌کنند خفه کند.»


 در دفاع از کلمه - ادواردو گالیانو
 به‌نقل از کتاب جمعه، شماره 11 - ویژه‌نامه شیلی - 19 مهرماه 1358

۱۳۹۵-۱۰-۰۸

آذر نود وُ پنج : خجالت می‌کشم


چرا؟ فعالیت‌های یک‌ماهم را ببینید:
کتاب، فقط رمان «کمی دیرتر» سیدمهدی شجاعی را خواندم. دو فیلم San Andras و Jackass 3D را خیلی اتفاقی دیدم. فصل چهارم و پنجم سریال Friends را دیدم. این کل فعالیت‌های آذرماه من بود. خجالت می‌کشم. واقعا خجالت می‌کشم.
این‌ماه یک مسافرت بابلسر رفتم. گوشی سامسونگ نوت‌فایو خریدم. مجموعه‌داستانم هم به مرحلۀ اصلاحیه در وزارت ارشاد رسید.

خداحافظ.

۱۳۹۵-۰۹-۱۹

انتقام


تمام شب را به فکر انتقام از او بودم. صبح که شد، خودم را کشتم. این بهترین انتقام بود؛ او، پس از من، دیگر زیباترین معشوقۀ جهان نخواهد بود.


• رحمان نقی‌زاده