۱۳۹۵-۱۰-۰۸

آذر نود وُ پنج : خجالت می‌کشم


چرا؟ فعالیت‌های یک‌ماهم را ببینید:
کتاب، فقط رمان «کمی دیرتر» سیدمهدی شجاعی را خواندم. دو فیلم San Andras و Jackass 3D را خیلی اتفاقی دیدم. فصل چهارم و پنجم سریال Friends را دیدم. این کل فعالیت‌های آذرماه من بود. خجالت می‌کشم. واقعا خجالت می‌کشم.
این‌ماه یک مسافرت بابلسر رفتم. گوشی سامسونگ نوت‌فایو خریدم. مجموعه‌داستانم هم به مرحلۀ اصلاحیه در وزارت ارشاد رسید.

خداحافظ.