۱۳۹۵-۱۰-۲۲

انسان موجودی یک‌روزه


ما موجوداتی یک‌روزه‌ایم، چه به‌یادآورنده، چه به‌بادسپرده، به‌یکسان. همه زودگذرند - خواه یاد و خواه آن‌چه به یاد سپرده می‌شود. زمان جاری است آن‌گه همه‌چیز را به دست فراموشی سپرده‌ای؛ و زندگی در جریان است آن‌گه که همگان تو را به فراموشی می‌سپرند. به‌خاطر داشته باش، دیری نمی‌پاید که هیچ‌کس خواهی بود، و هیچ‌کجا.


 مارکوس اورلیوس - تاملات
 [نقل از انسان موجودی یک‌روزه - اروین یالوم - نازی اکبری - نشر ققنوس]

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر