2017-02-19

بهمن 1395: غمِ نان اندوه بر تقویم‌مان گذاشت


روز هیجدهم بهمن بود که بالاخره مجوز وزارت ارشاد برای انتشار رمان «مرداب‌مُرده‌گی» صادر شد. جز این، هیچ اتفاق قابل ذکری برای بهمن‌ماه نبود. یک کتاب 700 و چند صفحه‌ای با عنوان فارسی عمومی از دکتر سید محمد دامادی خواندم، که گویا کتاب درسی دانشگاه تهران بود، که تخصصی‌تر با زبان و ادبیات فارسی آشنا شوم. رمان «مرد داستان‌فروش» یوستین گاردر را هم خواندم. کتاب پی‌دی‌اف «یک یا دوهزارویک» مهدی رودکی را نیز خواندم. هیچ فیلمی در این یک‌ماه ندیدم. فصل هشتم سریال Dexter را بالاخره دیدم، و فصل چهارم سریال Shameless را هم دیدم.


این هم از بهمن... چیزی تا پایان نمانده است.