2017-02-20

درس‌هایی برای زندگی


در فرهنگ پست‌مدرن ترس از بی‌احترامی پس از مرگ وجود ندارد. زندگی پارکی تفریحی است و ما هم دیگر به فکر ساعت‌های کار این شهربازی نیستیم.


 مرد داستان فروش - یوستین گاردر - مهوش خرمی‌پور - کتاب‌سرای تندیس