2017-03-19

درس‌هایی برای زندگی


«جنگ کردن با خردمندان، آسان‌تر است که حلوا خوردن با بی‌خردان.»


 تذکره‌الاولیا - فریدالدین عطار نیشابوری - ذکر فُضیل عیاض