۱۳۹۵-۱۲-۲۲

درس‌هایی برای عشق


نقل است که درویشی در آن میان از او پرسید که: «عشق چیست؟» گفت: «امروز بینی و فردا بینی و پس‌فردا بینی.» آن روزش بکشتند، و دیگر روزش بسوختند، و سوم روزش به‌باد دادند. یعنی عشق این است.


  تذکره‌الاولیا - فریدالدین عطار نیشابوری - ذکر حسین منصور حلاج

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر