۱۳۹۵-۱۲-۲۴

درس‌هایی برای زندگی


نقل است که عبدالله را وقتی مصیبتی رسید. خلقی به تعزیت او رفتند. گبری نیز برفت و با عبدالله گفت: «خردمند آن بُوَد که چون مصیبتی به وی رسد، روز نخست آن کند که بعد از سه روز خواهد کرد.» عبدالله گفت: «این سخن بنویسید، که حکمت است.»


  تذکره‌الاولیا - فریدالدین عطار نیشابوری - ذکر عبدالله مبارک

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر