۱۳۹۶-۰۱-۰۸

نقطه پایان سال هزاروُسی‌صدوُنودوُپنج


چندسالی هست که آخر هر ماه، یادداشت کوتاهی از فعالیت‌هایم می‌نویسم. ام‌سال هم دوازده یادداشت کوتاه نوشتم. 95 سال سختی بود، اما گذشت؛ مثل باقی سال‌های عمر. البته اگر که عمری باقی باشد! بگذریم... این‌ها یادداشت‌های ماهانه ام‌سال بودند:

مهر: شاید


 پ‌ن: همه یادداشت‌هایی که با این عنوان نوشته‌ام را می‌توانید در دفترچه خاطرات بخوانید!