۱۳۹۶-۰۱-۱۱

مرداب‌مرده‌گی


«کاش آدم‌ها با خداحافظی تمام می‌شدند.»


 مرداب‌مرده‌گی - رحمان نقی‌زاده - نشر موغام