۱۳۹۵-۱۲-۱۶

هرگز چنین مباد


خواهم‌اَت دست‌به‌دامان شوم،
امّا چه کنم

دستم از دامن ِ کوتاه ِ تو کوتاه‌تر است!


«علی اطهری کرمانی»

عقاید یک گرگ