۱۳۹۶-۰۱-۲۵

درس‌هایی برای زندگی


«ما نمی‌توانیم مالک گذشتۀ هم باشیم. اما سوال این است که آیا آینده مشترکی داریم یا نه؟»


 دختر پرتقال - یاستین گوردر - مهرداد بازیاری - نشر هرمس