2017-04-23

تنها مرگ می‌تواند


زمان چیزی را حل نمی‌کند دوست من؛ فقط ته‌نشین‌شان می‌کند. کافی‌ست یک‌جا حواست نباشد، و احساسی، خاطره‌ای، چیزی بلرزد تا ببینی چه‌طور از نو بالا می‌آید.• رحمان نقی‌زاده