۱۳۹۶-۰۲-۰۸

گفت‌وگو با آیینه


من خودم رو باختم، برنگشتم ببینم چی شد؛ چرا فکر می‌کنی به‌خاطر تو برمی‌گردم؟
• رحمان نقی‌زاده