2017-04-29

تویی پنهان لابه‌لای واژه‌ها


امروز هم بی‌تو گذشت؛ فردا، شعری خواهم نوشت که در آن – تا بی‌نهایت – عاشقم هستی.
• رحمان نقی‌زاده