2017-04-03

مُرداب‌مُرده‌گی : مادر


«مادرها همیشه لالایی‌هایی بلدند که می‌تواند تو را به کودکی ببرد.»


مرداب‌مرده‌گی - رحمان نقی‌زاده - نشر موغام