2017-05-26

اردیبهشت 96: غم ِ نان نمی‌گذارد


خجالت می‌کشم؛ از خودم! این هم شد ماه؟! نمایشگاه کتاب را نرفتم. فقط کتاب «دختری که می‌شناختم» از جی‌دی سلینجر را خواندم. هیچ فیلمی ندیدم. هیچ سریالی ندیدم. هیچ چیز خاصی ننوشتم. هیچ کار خاصی نکردم. هیچ. هیچ. هیچ.