2017-06-23

خرداد 96 : هم‌چنان خودم هستم؛ بی‌معنا - بازندههم‌چنان همان مسیر بی‌معنای زنده‌بودن را ادامه می‌دهم. کتاب‌های مرگ در می‌زند از وودی آلن، و گپی با فروغ فرخزاد در غروب‌های ظهیرالدوله از رضا کاظمی را خواندم. فصل هشتم سریال فرندز را دیدم. فیلم‌های لوگان، Ghost in the shell و The Fate of the Furious را دیدم. آلبوم‌های فردا خیلی دیره از امیر شاملو و حباب از محسن یگانه را هم گوش دادم. همین. یک‌ماه سی‌ویک‌روزه...