2017-06-06

این که فروغ می‌گوید، منم


او ناامیدیش را هم مثل شناسنامه و تقویم و دستمال و فندک و خودکارش همراه خود به کوچه و بازار می‌برد. از مجموعه «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» فروغ فرخزاد