۱۳۹۶-۰۵-۰۸

تیرماه 95 : اتفاق نویی نمی‌افتد


هیچ اتفاق خاصی در تیرماه نیفتاد. هشت کتاب سهراب سپهری و جلد اول مکتب‌های ادبی رضا سیدحسینی را خواندم. فصل پنجم سریال House of cards را دیدم. فیلم‌های ایرانی نهنگ عنبر و رخساره را دیدم. چند فیلم خارجی هم دیدم:

Badrinath ki Dulhania - KungFu Yoga - Headshot - Noctural animals - Conjuring 1 & 2 - Cry now - RoseWater


حتی ارزش نوشتن نداشت.