2017-07-01

درس‌هایی برای رفتن


باید امشب بروم
باید امشب چمدانی را
که به اندازه پیراهن تنهایی من جا دارد، بردارم
و به سمتی بروم
که درختان حماسی پیداست
رو به آن وسعت بی‌واژه که همواره مرا می‌خواند.


 سهراب سپهری - از مجموعه حجم سبز