2017-07-04

درس‌هایی برای زندگی


گاه زخمی که به پا داشته‌ام
زیر وُ بم‌های زمین را به من آموخته‌است.


 سهراب سپهری - صدای پای آب