۱۳۹۶-۰۶-۰۵

مرداد 96 : گاهی حسرت‌ها نقاب عوض می‌کنند


هیچ کتابی را در این ماه تمام نکردم. فیلم‌های ایرانی سیزده، چهارشنبه 19 اردیبهشت، و خط ویژه را دیدم. فیلم‌های خارجی American Sniper, Daylights End, DeadStory, I love you Beth Cooper, Boyka Undisputed, Dope, Ninja Apocalypse و چهار قسمت جَک‌اَس را دیدم! فصل‌های نهم و دهم سریال Friends، و فصل هفتم سریال Modern Family را هم دیدم.

اتفاق خاصی در این ماه نیفتاد. خواستم برگردم به دنیای مجله‌خوانی، و مجله‌های کرگدن، فیلم، و ادبیات و سینما را تهیه کردم ولی نتوانستم چندان ارتباط بگیرم. پیش‌ترها مجله‌های جوانان امروز، دانشمند و چلچراغ را زیاد می‌خواندم.


ماه‌های سختی پیش‌رو خواهم داشت.