۱۳۹۶-۰۵-۱۳

دوره رونق بازار بی‌هنران


«هنرمند را نکو دارد تا بی‌هنران راغب شوند و هنر پرورند و فضل و ادب شایع گردد و مملکت را جمال بیفزاید.»


 نصیحه‌الملوک - کلیات حضرت سعدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر